รูปภาพกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

ข่าววันนี้

18 เมษายน 2561 บุญเดือนหก

10 เมษายน 2561 พิธีบวงสรวง

16 เมษายน 2561 งานรำลึก 200 ปี

11 กุมภาพันธ์ 2561 ผีตาโขนเกมส์

18 มีนาคม 2561 ซ้อมรับปริญญาบัตร

1-2 กุมภาพันธ์ 2561 พญาแลเกมส์